Regio's

Het Bijkersgilde is verdeeld in de volgende regio's.

De regio's zijn niet strikt gescheiden door gemeente- of provinciegrenzen. We gaan flexibel over onze grenzen.

Instrumenten

Per regio worden activiteiten georganiseerd, maar keurmeesters kunnen overal keuren, waar ze maar gevraagd worden. Er is nog steeds een tekort aan ervaren keurmeesters, waardoor vaak een beroep wordt gedaan op de afgestudeerden om zich beschikbaar te stellen voor keuringen in het land.