Verslagen

 

Wat weten imkers over kwaliteit van honing en wat doen ze daaraan?
Tijdens de NBV-studiedagen in het najaar van 2019 konden imkers zonder kosten een aantal chemische en fysische kenmerken van hun eigen honing laten meten. De NBV nam een deel van de kosten voor haar rekening. De keurmeesters van het Bijkersgilde (BG) deden de metingen. De gemeten kenmerken geven nuttige informatie over de kwaliteit van de ingeleverde honing.
Het BG en de NBV zoeken samen naar een antwoord op de vraag of een kwaliteitskeurmerk voor honing van Nederlandse (hobby)imkers zinnig is en, zo ja, welke vorm en inhoud het dan moet krijgen. Zij vonden de metingen een mooie gelegenheid om van de deelnemende imkers ook te horen wat zij doen om de kwaliteit van hun honing te waarborgen. Daarover werd een vragenlijst opgesteld. Imkers die de vragenlijst invulden, hoefden niet te betalen voor de metingen.

De uitkomsten vind je als link in pdf-vorm.